HOOGERSMILDE - De provincie werkt van 1 september tot en met 28 september 2022 aan de Geeuwenbrug van de Rijksweg/Tolweg in Geeuwenbrug. Tijdens de werkzaamheden is de brug gestremd voor al het verkeer. In dezelfde periode, van 5 september tot en met 16 september, zijn er werkzaamheden aan de N371 tussen Hoogersmilde en Geeuwenbrug. Het naastgelegen fietspad is wel toegankelijk. Gedurende de werkzaamheden wordt het verkeer middels borden omgeleid.


De Geeuwenbrug wordt verbreed, krijgt een nieuwe verflaag en onderhoud aan de betonnen onderbouw. De N371 krijgt tussen het traject Hoogersmilde en Geeuwenbrug een nieuwe asfaltlaag.