ORVELTE - Gedeputeerde Staten zijn voornemens een subsidie van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor het plan “Beleef het boerenleven” van Stichting Coöperatief Orvelte. Deze stichting is in het leven geroepen om de diverse belangen van inwoners en (culturele) ondernemers in het dorp te behartigen. Met het ‘masterplan’ wordt toegewerkt naar een levendig Orvelte waarin ondernemers kunnen gedijen én er ruimte is en blijft voor historisch en cultureel erfgoed in een goed woon-, leef- en werkklimaat voor inwoners. Met de eenmalige (opstart)subsidie wordt er gewerkt aan een aantal collectieve voorzieningen en aan gezamenlijke marketing.


Orvelte is een toeristische trekpleister in Drenthe. De toestroom van toeristen zorgt voor kansen voor ondernemers, maar soms ook voor zorgen bij inwoners. De verschillende belanghebbenden slaan met de oprichting van de stichting en het bijbehorende plan de handen ineen. Er wordt concreet invulling gegeven aan de gezamenlijk gestelde doelen. Uitgangspunt is de leefbaarheid voor inwoners en het ontwikkelen van het ondernemersklimaat in combinatie met het vertellen van het verhaal van Orvelte,” zegt gedeputeerde Henk Brink.

Concrete acties van de stichting zijn onder anderen het opstellen van een evenementenkalender, het beheren van de parkeerterreinen en de Brink, fondsenwerving, marketing door middel van arrangementen en toezicht houden op de leefbaarheid en op kansrijke trends en ontwikkelingen. Het beheer van de parkeerplaats biedt de nieuwe stichting een structurele bron van inkomsten. Stichting Coöperatief Orvelte gaat in januari 2023 van start onder leiding van een bestuur, een dorpscoördinator en een adviesraad van 10 inwoners en/of ondernemers.

Marc Hoogland (voorzitter Stichting Coöperatief Orvelte): “We zijn erg blij als stichting Coöperatief Orvelte dat de provincie het voornemen heeft om ons deze bijdrage te geven. Dit is voor ons een erkenning dat we op de goede weg zijn om zaken beter en gezamenlijk te gaan regelen in ons prachtige dorp Orvelte. Ik ben ervan overtuigd dat ons dat gaat lukken.”

Provinciale Staten mogen wensen en bedenkingen over dit voorstel kenbaar maken. Naast de provincie dragen ook de gemeente Midden-Drenthe en Stichting Het Drents Landschap bij aan de opstartfase van de stichting. Lees meer over de stichting en het plan op www.cooperatief-orvelte.nl/een-interview.