ASSEN - Medewerkers van Avitec zijn ondertussen de strijd aangegaan met de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) onder toeziend oog van het Stedelijke ecologische team van gemeente Assen. Deze plant is op een aantal percelen langs de Hoofdvaartsweg aangetroffen.


Sterke plant

De plant is één van de meest invasieve exoten en kan wel 4 meter hoog groeien. Door zijn sterke groeikracht worden andere plantensoorten verdrongen.
Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. In Europa heeft de Japanse duizendknoop geen natuurlijke vijanden. Hierdoor kan de plant uitbundig groeien en zich verspreiden. De sterke ondergrondse wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen.

Ecoloog Ilse van der Beek: "Niet zo gek, dat we de Japanse Duizendknop juist hier vinden, want ze groeien graag op dit soort terreinen. De plant verspreidt zich snel, dat zie je ook hier. Het is zaak dat de plant met wortel en al in afgesloten zakken volledig wordt afgevoerd om groei te voorkomen. Het materiaal waar we mee werken wordt zorgvuldig schoongehouden om verspreiding van stukjes van de wortels en stengels te voorkomen, want ook hier kunnen weer nieuwe planten uit groeien. De Japanse duizendknoop moet geen kans meer krijgen om zich verder te verspreiden. We blijven daarom na het ruimen van de planten de grond regelmatig inspecteren en de eventueel achtergebleven planten verwijderen.”