ASSEN - Op zondagavond 2 april is er weer een Johannes de Heer-zangdienst in gebouw ‘de Ark’ aan de J.C. van Markenstraat 25 in Assen. Iedereen is daar welkom vanaf 18.30 uur; het zingen begint om 19.00 uur.

Het zingen van de bekende Johannes de Heer-liederen roept voor ouderen veel herinneringen op, maar ook jongeren genieten tegenwoordig weer van deze herkenbare melodieën met sterk overtuigende teksten.

Bij deze dienst wordt een korte overdenking gehouden door ds. Jur Kruizinga, over het thema “De intocht in het lijden.” Over de Lijdenstijd en Pasen wordt deze avond ook veel gezongen; muzikale begeleiding wordt verzorgd door muzikanten en zangers uit de verschillende gemeenten.

De toegang is gratis, maar er wordt wel een collecte gehouden voor Noodhulp aan Baptisten Gemeenten in Oekraïne: er zijn daar veel Baptisten kerken en die zijn actief betrokken bij de hulp aan slachtoffers van het oorlogsgeweld.

Na afloop van de zangdienst is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprekken: wij luisteren graag naar uw reacties en vragen!

De organisatie van deze Johannes de Heer-zangdienst is een gezamenlijke activiteit van Baptistengemeente de Ark, Evangelische Gemeente Assen en de Baptisten Gemeente Assen.