TYNAARLO - Hoe gaat de fietstunnel in de doorfietsroute bij de Vriezerweg er straks uitzien? Hoe loopt het fietstracé tussen de Onlandweg en de Meerweg in Tynaarlo en hoe ziet de bestemmingsplanprocedure er verder uit? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens een informatiebijeenkomst op woensdag 20 april tussen 16.00 en 20.00 uur. Alle belangstellenden zijn welkom en kunnen inlopen.


De betrokken projectteamleden van de provincie Drenthe en gemeente Tynaarlo vertellen dan meer over het (schets)ontwerp, de bestemmingsplanwijziging en het verdere planproces. Belangstellenden kunnen in gesprek met de teamleden en aangeven waar rekening mee gehouden moet worden bij de uitwerking van het ontwerp. Vooraf aanmelden is niet nodig. Locatie is Grand café de Vriezerbrug, Vriezerweg 20 in Tynaarlo.

Deeltraject Vriezerbrug

Voor het deeltraject Vriezerbrug, tussen de Onlandweg en Meerweg, stemde de gemeenteraad van Tynaarlo op 22 juni 2021 in met de oostelijke kanaalvariant. Die variant voorziet in een tunnel in het Noord-Willemskanaal ter hoogte van de Vriezerbrug. Provinciale Staten stemden vervolgens op 10 november 2021 in met het beoogde tracé, de aanleg van de tunnel en stelden het benodigde krediet beschikbaar.