ASSEN - De wijk Peelo in Assen is sinds donderdag 22 september een Aardkundig Monument rijker. In het parkje naast Kindcentrum ‘De Veldkei’ onthulden leerlingen van groep 7 samen met leerlingen van Kindcentrum ‘De Scharmhof’ het Aardkundig Monument Peelo-zand. Een monument in de vorm van een zandloper, dat uitleg geeft over het ontstaan van Peelo-Zand en de rol van dit zand in de drinkwaterwinning in het gebied.


Geologen van de Rijks Geologische Dienst vonden in 1973 in de wijk Peelo voor het eerst dit zand, bij de aanleg van een nieuwe schutssluis het Noord-Willemskanaal. Het gaat om heel fijn wit zand, met kleine glimmertjes erin. Het Peelozand maakt onderdeel uit van een dikkere bodemlaag, die ook potklei en stenen en grind bevat. Deze bodemlaag wordt Formatie van Peelo genoemd. In de ondergrond zit tussen de grovere zandkorrels en stenen grondwater opgeslagen. De dikke laag potklei erboven zorgt ervoor dat Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) hier uit schoon grondwater eenvoudig natuurlijk drinkwater kan winnen. De leerlingen van beide kindcentra kregen hier uitleg over tijdens een educatief programma onder leiding van IVN Noord, Waterleiding Maatschappij Drenthe en gemeente Assen.

Peelo Zand is het elfde Aardkundig Monument in Drenthe in de tiende gemeente. De elfde en twaalfde gemeente volgen in de komende weken. Op 29 september wordt het Aardkundig Monument De Reest onthuld in Meppel en op 27 oktober Smeltwaterheuvel Hunnenkloosterberg in Echten in gemeente De Wolden. Aardkundige Monumenten zijn onderdelen van het landschap die ons iets vertellen over de ontstaanswijze (door ijs, wind en water) van het gebied. Door het aanwijzen en onthullen van deze monumenten wil de provincie iedereen kennis laten maken met de rijke geschiedenis van de Drentse ondergrond.