NEDERLAND - In 2023 was de gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning ruim 416 duizend euro. In Bloemendaal werd het meeste betaald voor een bestaande koopwoning, in Pekela het minst. Net als in 2022 waren er in 2023 drie gemeenten met een gemiddelde transactieprijs boven 1 miljoen euro. In drie gemeenten was deze gemiddeld lager dan 250 duizend euro. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster.


De gemiddelde transactieprijs in 2023 was ruim 12 duizend euro lager dan in 2022, de eerste daling sinds 2013. Ook de prijsindex bestaande koopwoningen was in 2023 lager dan in 2022.

In 2022 registreerden nagenoeg alle gemeenten een hogere gemiddelde verkoopprijs dan het jaar daarvoor. In 2023 is dat beeld meer verdeeld. In Zoeterwoude was de gemiddelde transactieprijs ruim 24 procent hoger dan in 2022 en in Schiermonnikoog was dit gemiddelde juist 32 procent lager. Beide gemeenten hebben relatief lage verkoopaantallen, waardoor er meer kans is op grotere schommelingen in gemiddelde transactieprijzen.

De gemiddelde transactieprijs (of koopsom) is het gemiddelde van de transactieprijzen van alle verkochte bestaande koopwoningen in een jaar. Er wordt niet gecorrigeerd voor het soort en de kwaliteit van de woning. Zo zal in gemeenten waar veel villa’s verkocht zijn de gemiddelde transactieprijs hoger liggen dan in gemeenten met veel verkochte appartementen. In de prijsindex bestaande koopwoningen, waarover het CBS maandelijks publiceert, wordt wel gecorrigeerd voor deze verschillen, waardoor hiermee prijsontwikkelingen in tijd te volgen zijn. Deze index is echter niet per gemeente beschikbaar.

Bloemendaal duurste gemeente, Pekela de goedkoopste

In Bloemendaal werd in 2023 de hoogste gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning gemeten van bijna 1,1 miljoen euro. Ook in Blaricum en Laren (Noord-Holland) kwam de gemiddelde transactieprijs boven de 1 miljoen euro uit, net als vorig jaar. De laagste gemiddelde transactieprijs voor een koopwoning was 215,8 duizend euro in Pekela. Net als in Kerkrade en Heerlen lag hier de gemiddelde transactieprijs onder de 250 duizend euro. In 2022 had Pekela met ruim 230 duizend euro ook de laagste gemiddelde transactieprijs van Nederland.

In 2023 liggen 8 van de 10 gemeenten met de hoogste woningtransactieprijzen in Noord-Holland. Van de 10 gemeenten met de laagste prijzen liggen er 5 in de provincie Groningen en 4 in Limburg.

Verschil tussen duurste en goedkoopste gemeenten afgenomen

In 2023 verschilde de gemiddelde transactieprijs in de duurste en goedkoopste gemeente ruim 873 duizend euro. Een jaar eerder was dit verschil nog 888 duizend euro. De gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning in de duurste gemeente (Bloemendaal) was vijf keer zo hoog als in de goedkoopste gemeente (Pekela).


Bron: CBS