ASSEN - Vorig jaar heeft de gemeente maatregelen genomen om het kruispunt Kerkplein/Zuidersingel veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. De twee nieuwe zebrapaden bij het Kerkplein worden veel gebruikt door voetgangers en leveren een positief effect aan de verkeersveiligheid. Om de positie van de fietser op de weg beter aan te geven, zijn er met witte steentjes ‘fietsstroken’ aangelegd. Uit onderzoek blijkt dat dit een positieve invloed heeft op de plek van de fietser. Fietsers voelen zich veiliger op de weg.


Onderzoek

De fietsstroken zijn aangelegd als ‘proef’ om uit te testen of fietsers zich veiliger gaan voelen en of het verkeer hiermee geremd wordt. Uit onderzoek blijkt dat fietsers verder van de goot durven te fietsen en hun plek op de weg in te nemen. Dat voorkomt dat auto’s fietsers naar de goot ‘drukken’. De witte stenen hebben geen invloed op de snelheid van automobilisten en verlagen ook niet de verkeersintensiteit. Daardoor is het effect relatief klein. We laten de fietsstroken op deze locatie liggen, maar zullen het op korte termijn niet in andere straten toepassen.