ASSEN - Het zal de meeste inwoners van Assen niet zijn ontgaan, het onkruid staat hier en daar hoog. Bij de gemeente komen veel vragen binnen over dit onderwerp. Daarom willen we u graag laten weten wat er precies aan de hand is. We hebben twee van onze medewerkers van Groenbeheer geïnterviewd om dit toe te lichten.

Het zal jullie vast niet zijn ontgaan dat het onkruid op sommige plekken erg hoog is. Kunnen jullie uitleggen waarom dit zo is? Het is bij ons uiteraard bekend dat het onkruid op sommige plekken niet goed is bijgehouden. Wij weten dat dit niet goed is en dat dit beter moet, daarom zijn we nu druk bezig om dit op te lossen. Dit jaar is er een wisseling van de uitvoerende werkzaamheden geweest, het onkruid werd eerst door een extern bedrijf gedaan en dit jaar is de gemeente dit zelf gaan doen. Door deze wisseling is er achterstallig onderhoud ontstaan, dit hadden we graag willen voorkomen, maar dat is niet gelukt.

Daarnaast zijn we het onkruid op een andere manier gaan weghalen, voorheen werd het weggebrand en nu doen we dat met de veegwagens en borstelmachines. Doordat het voorheen werd weggebrand, bleef er veel zand liggen en door het zand kon onkruid weer gemakkelijk en snel terugkomen. Dit heeft ervoor gezorgd dat het onkruid de kans kreeg zo hoog te worden.

Wat doen jullie nu anders?
Op dit moment zijn we echt bezig met een inhaalslag, het is voor nu erg belangrijk dat het zand ook wordt weggehaald. Want als het zand weg is, heeft het onkruid minder kans om snel terug te komen. Het zand en onkruid wordt nu weggehaald met veegmachines en borstelmachines. Hierbij kunnen we helaas niet voorkomen dat er wat zand opstuift.

Zijn jullie afhankelijk van bepaalde omstandigheden?
Gelukkig kunnen we bijna het hele jaar door blijven vegen en borstelen. Vegen is alleen niet mogelijkop het moment dat het gaat sneeuwen en flink gaat vriezen. Maar tot het zover is blijven wij doorvegen en borstelen om het weer goed op orde te krijgen.

Hoe gaat het onkruid onderhoud in de toekomst?

Door de inhaalslag kunnen we in de toekomst het onkruid weer veel beter bijhouden. Onze hoop is natuurlijk dat we dit al vanaf aanstaand voorjaar kunnen doen. Ons doel is om uiteindelijk op schouw onkruid te onderhouden, dat betekent dat er collega’s door de wijken gaan om te kijken waar het onkruid bijgewerkt moet worden en daar gaan wij dan direct aan de slag.

Wat doen jullie met meldingen die nu binnenkomen?
Op de meldingen die binnenkomen reageren wij altijd, helaas is het niet mogelijk om vervolgens ook direct actie te ondernemen. Dit komt echt door het wegwerken van de achterstand en de daardoor strakke planning. We snappen dat dit voor inwoners soms vervelend kan zijn en in de toekomst hopen we dat dit weer beter gaat.

Kunnen jullie iets zeggen over de huidige stand van zaken?
Op dit moment zijn de wijken Marsdijk, Peelo, Kloosterveen en Pittelo klaar. We werken nu wijk voor wijk af om het onkruid weg te halen. De verwachting is om binnen enkele maanden alle wijken klaar te hebben, dit is afhankelijk van het weer.

Mensen geven ook aan dat er maaisel op de paden ligt, wat doen jullie daaraan?

Het maaisel kan inderdaad negatieve effecten hebben voor het onkruid, hierdoor kan het onkruid zich weer gemakkelijker verspreiden. Doordat we nu als gemeente het onkruid zelf onderhouden zijn we intern op zoek naar een oplossing voor het maaisel.

Zijn jullie tevreden over de resultaten tot nu toe?
Daar waar het onkruid is weggehaald zien de straten er beter uit. Dit komt vooral door de nieuwe manier van onkruid weghalen. Hier zijn we erg tevreden over. Het is op dit moment nog wel een inhaalslag, maar dit zal zich straks uitbetalen door beter onderhoud. We zijn er scherp op dat het momenteel op sommige plekken in Assen niet goed gesteld is met het onderhoud van het onkruid. We zijn druk bezig dit weer op orde te krijgen.