ASSEN - Vanwege een aantal wijzigingen worden twee projecten opnieuw beoordeeld door de ‘adviesgroep zonneparken in Assen’. Deze vergadering is digitaal te volgen op woensdag 12 januari om 19:30 uur.


Adviesgroep zonneparken in Assen

Bij de ontwikkeling van zonneparken vinden we participatie belangrijk. Begin 2020 is de ‘adviesgroep Zonneparken in Assen’ opgericht. Deze bestaat uit inwoners van Assen en is een onafhankelijk adviesorgaan. We nemen het advies van de adviesraad mee in de afweging voor een omgevingsvergunning.

Vergadering

Er staan twee projecten op de agenda:

  1. Energietuin Assen Zuid: De initiatiefnemers stellen een wijziging van de opstelling van de zonnepanelen voor. Daarbij maken ze gebruik van de nieuwste technieken voor een betere opbrengst. De landschappelijke inpassing van de energietuin wijzigt niet.
  2. Zonnepark op de zandwinplas bij Ubbena: De initiatiefnemers hebben een fasering aangebracht in de uitvoering van de landschappelijke inpassing, vanwege de voortgang van de huidige zandwinning.

Aanmelden

Wilt u de vergadering volgen? Dan kunt u zich aanmelden via energie@assen.nl. Vermeld als onderwerp ‘adviesgroep zonneparken’.