ASSEN - De veiligheid in de Rolderstraat is toegenomen. Dat blijkt uit een evaluatie die recent door de Stadsmarinier aan het college van B en W is aangeboden. Vorig jaar werd het gebied rondom de Rolderstraat aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Ook werd toen een reeks maatregelen getroffen. Er mocht preventief gefouilleerd worden op het bezit van wapens. Daarnaast werd cameratoezicht ingesteld en gold een samenscholingsverbod voor jongeren en volwassenen (4 of meer personen). Uit de evaluatie komt naar voren dat bewoners, ondernemers en bezoekers minder overlast ervaren.


De maatregelen traden vorig jaar november in werking. Aanleiding waren overlast en vormen van criminaliteit. Ook waren er enkele geweldsincidenten in en rondom de Rolderstraat waarbij gebruik werd gemaakt van (vuur)wapens.

Flexibele Camera’s
Om te voorkomen dat overlast terugkeert in de Rolderstraat, blijven de flexibele camera’s tot en met 1 november 2021 in gebruik. Dat is gezamenlijk besloten door politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente. Bij eventuele incidenten worden de beelden achteraf geraadpleegd. Ook het live meekijken met de beelden blijft mogelijk, maar gebeurt niet standaard. Na een jaar worden de camera’s verwijderd als er op basis van informatie uit politiecijfers en het veiligheidsgevoel van bewoners en ondernemers geen aanleiding meer is voor cameratoezicht.

Door de uitbraak van het corona virus was het sinds maart rustiger dan anders in de Rolderstraat. De leefbaarheid van de Rolderstraat verdient wel aandacht. Omdat veel horecazaken door de corona crisis zijn overgestapt op bezorgen en afhalen ervaren bewoners meer parkeer- en geluidsoverlast. Nu de veiligheid in de straat is toegenomen, is het gebied rondom de Rolderstraat niet langer een veiligheidsrisicogebied.

Aanbevelingen
Om er blijvend voor te zorgen dat de Rolderstraat een veilige straat blijft, worden in de evaluatie een aantal aanbevelingen gedaan. Die richten zich vooral op een nauwe samenwerking tussen politie en toezicht en handhaving van de gemeente. Verder is er een plan opgesteld voor een integrale controle in de Rolderstraat. Die controle zal worden uitgevoerd door onder andere bouw- en woningtoezicht van de gemeente, brandweer, politie en de belastingdienst. De nadruk van de controle komt op kamerverhuur te liggen.