ASSEN - Oekraïense vluchtelingen mogen vanaf 1 april 2022 vrij werken in Nederland. Toch geven veel Oekraïners aan dat ze moeite hebben om hun weg hierin te vinden. Om de drempels naar werk te verlagen, heeft afgelopen 7 juli een banenmarkt plaatsgevonden op de parkeerplaats van opvanglocatie Univé.


Tijdens deze banenmarkt konden de mensen op een laagdrempelige manier in contact komen met diverse uitzendbureaus en zo’n twintig werkgevers uit verschillende sectoren. Naar schatting heeft inmiddels één op de drie Oekraïners (tussen de 18 en 67 jaar) in Assen werkt bij onder andere De Bonte Wever, Van der Valk, McDonalds Assen en de Jumbo.

Sinds begin augustus is locatie De Lauwers geopend waar een groot aantal Oekraïners wordt opgevangen. Om ook deze groep mensen aan het werk te helpen, is er een tweede banenmarkt georganiseerd. Deze banenmarkt vond vandaag plaats in het Provinciehuis. De banenmarkt is bedoeld voor alle Oekraïense vluchtelingen die in Assen worden opgevangen, zowel in de gemeentelijke opvang als in de particuliere opvang. Van praktisch opgeleide mensen die alleen Oekraïens spreken tot mensen die universitair geschoold zijn en de Engelse taal uitstekend beheersen. De 25 uitzendbureaus en werkgevers die op de banenmarkt aanwezig zijn, sluiten aan op deze verschillen.