ASSEN - Tien inwoners van Assen zijn maandag 26 april koninklijk onderscheiden. Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Door de situatie rond het Corona-virus verloopt de traditionele lintjesregen in Assen anders dan in voorgaande jaren. Burgemeester Marco Out benaderde gedecoreerden vanochtend telefonisch om hen geluk te wensen met hun onderscheiding. Vrijdag 30 april worden de lintjes uitgereikt. Dat gebeurt in verband met de geldende corona maatregelen in vijf besloten sessies in de raadzaal van het stadhuis.


Benoemd is de heer M. Onrust. De heer Onrust is en was dirigent van een groot aantal koren in de provincies Drenthe en Groningen. In het najaar van 2019 vierde hij als dirigent zijn 50-jarig jubileum. Op dit moment is hij onder andere dirigent van het Gereformeerde Mannenkoor Noord Drenthe en bij het gospelkoor Spirit in Assen. Koorleden omschrijven hem als gepassioneerd, gemotiveerd en als stimulator. Ook is hij nauw betrokken bij oecumenische gezinsdiensten van de Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer. Daarnaast is hij organist, muzikaal vormgever en begeleider van de middagpauzediensten in Bethelkerk in Assen. Verder is hij artistiek leider en dirigent bij de Stichting Bevrijdingsconcert Assen en al ruim 50 jaar organist bij De Kandelaar, de gereformeerde kerk vrijgemaakt Assen-Zuid.

Benoemd is de heer B. Scholten De heer Scholten is onderscheiden vanwege zijn vele verdiensten voor de voetbalvereniging ACV. Binnen en buiten de vereniging staat hij bekend als mister ACV. De heer Scholten was bijna een kwart eeuw teammanager van het eerste elftal. Hij contracteerde bekende trainers als Ron Jans, Hans Westerhof en Foppe de Haan. In de periode dat de heer Scholten teammanager was werd ACV driemaal zaterdag kampioen en tweemaal algeheel amateurkampioen van Nederland. In de zeventiger jaren was de heer Scholten animator van een tijdelijke TT-camping door ACV. Momenteel is hij de drijvende kracht achter de sponsorcommissie, lid van de technische commissie en ook volop betrokken bij het onderhoud en de schoonmaak van de accommodatie van ACV. In 1992 werd hij benoemd tot lid van verdienste van de vereniging.

Benoemd is mevrouw G. Hoogenberg-Siegersma. Zij was jarenlang als lid van het stemburo betrokken bij talloze verkiezingen in de gemeente Assen. Daarnaast is mevrouw Hoogenberg-Siegersma een van de langst dienende vrijwilligers bij het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Ze is daar van vele markten thuis en vervult en vervulde vele taken. Daaronder het verzorgen van rondleidingen, kinderfeestjes en het bemannen van de kassa.

Benoemd is de heer A.Rossing. De heer Rossing verzorgde jarenlang programma’s bij de ziekenomroep. Daarnaast was hij vanaf het allereerste uur betrokken bij de Stichting Assen FM. Binnen de omroep is hij van vele markten thuis. De heer Rossing presenteerde, was en is eindredacteur. En nog altijd is hij op de sportvelden te vinden als voetbalverslaggever. Voetbal is sowieso zijn grote passie. De heer Rossing is al jarenlang vrijwilliger bij de Asser Boys. Hij verrichtte uiteenlopende werkzaamheden voor de club en is al geruime tijd wedstrijdsecretaris. In 2014 werd hij benoemd tot lid van de verdienste van de voetbalvereniging.

Benoemd is de heer M.H.J. Bron. De heer Bron heeft binnen de gemeente van de Christelijk Gereformeerde kerk De Ontmoeting vele functies vervuld. Zo was hij ouderling, voorzitter van de Kerkenraad en preeklezer. Daarnaast zette hij zich in voor de vrijwilligers van het district Drenthe van het Rode Kruis en zorgde hij voor een goed opleidingsniveau. Verder legt hij als fotograaf voor het Rode Kruis, district Drenthe, tal van gebeurtenissen vast. Ook was de heer Bron jarenlang voorzitter van de Kerkenraad CGK/NGK Groningen/Haren en preeklezer bij De Hoeksteen in Haren.

Benoemd is de heer J.A.A. Engelman. De heer Engelman is al jarenlang dirigent van de Cantorij van de Duif voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de interkerkelijke Stichting voor Missionair, Diaconaal en Pastoraal Werk in Assen. De heer Engelman is een bekend gezicht bij het Open Huis, het inloophuis voor kerken. Hij fungeert daar als gastheer en coördinator. Verder is de heer Engelman vrijwilliger geweest bij de Oogvereniging Nederland, de belangenorganisatie voor mensen met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid. Hij was voorzitter van de regio Drenthe. Daarnaast is hij vrijwilliger bij het Rode Kruis, district Drenthe en de parochie Heilige Franciscus van Assisi. De heer Engelman is bij de parochie cantor van het koor, dirigent van het rouw-en trouwkoor en penningmeester van de locatieraad van de parochie.

Benoemd is mevrouw M.J. Visser-Honijk. Mevrouw Visser-Honijk was in het verleden voorzitter van de vereniging Assen Oud-Zuid. Ze zette zich in voor het bevorderen van de stedenbouwkundige en planologische ontwikkelingen met behoud van de historische elementen. Zij realiseerde mede de plaatsing van een kunstwerk op het Parkplein en spande zich met succes in voor de publicatie van een boek over Assen Oud-Zuid. Als voorzitter van de stichting Struikelstenen is mevrouw Visser nauw betrokken bij het leggen van ruim 400 struikelstenen in Assen. Stenen die herinneren aan omgebrachte joden en verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Zij onderhoudt de contacten met nabestaanden in- en buitenland en stuurt vrijwilligers aan.

Benoemd is de heer B.C. Kramer. De heer Kramer verrichtte en verricht vele vrijwilligersactiviteiten bij de Hockey Vereniging Assen. Hij is een clubman in hart en nieren. Zo was hij jarenlang trainer van jeugdteams. Hij verzorgt keepperstrainingen en leidt met vel enthousiasme beginnende jeugdtrainers op. Ook is de heer Kramer actief als arbiter en zet hij zich in voor de verbetering van de kwaliteit van de arbitrage in Noord-Nederland. In 2019 werd hij benoemd tot erelid van de Hockey Vereniging Assen.

Benoemd is de heer J. Hessels. De heer Hessels is vrijwilliger bij de zorgorganisatie Icare en verzorgt daarnaast als koster tweewekelijkse kerkdiensten voor dementerende ouderen die in De Vierackers wonen. Ook is hij lid van de cliëntenraad van De Vierackers en bracht hij cliënten naar de dagopvang. De heer Hessels verricht ook vrijwilligerswerkzaamheden voor de Interkerkelijke Commissie voor Pastoraal Werk. Hij organiseert daar kerkdiensten voor doven en slechthorenden in de provincie Drenthe en is tevens ouderling. Ook verricht hij vrijwilligerswerk bij Kindcentrum De Borg. De heer Hessels nam daarnaast met zijn echtgenote een belangrijk deel van de opvoeding van twee neefjes en een nichtje op zich, toen zijn zwager bij een ongeval om het leven kwam.

Benoemd is mevrouw J.C.M. Geerts van der Velden. Mevrouw Geerts is al decennialang vrijwilliger bij de Stichting Nationale Bedevaarten, een katholieke, maatschappelijke organisatie die bedevaarten organiseert. Mevrouw Geerts is afwisselend bedevaart- en hotelleider. Ze verzorgt stadswandelingen, maar is tegelijkertijd vraagbaak voor de pelgrims. Daarnaast was ze geruime tijd secretaris van de Harmonie Vries. Daar fungeerde ze ook als redacteur van het clubblad en was ze lid van de kascommissie. Verder is ze bestuurslid van de Stichting Drentse Veteranen. Ook is ze bestuurlijk actief voor de Vereniging van Vrienden van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.