ASSEN - De gemeente Assen ondersteunt culturele instellingen en organisaties voor amateurkunst dit jaar met € 530.000. Hiervoor gebruikt de gemeente de compensatiemiddelen die ze van het Rijk ontvangt. De gemeente zet het geld in om het verlies aan omzet te compenseren en de verdiencapaciteit van de sector op peil te houden.


Met een omzetverlies van 62% wordt de cultuursector zwaar getroffen door de coronacrisis. Dat geldt ook voor de culturele instellingen die gemeentelijke subsidie ontvangen. Met name DNK, Podium Zuidhaege en Garage TDI zagen veel inkomsten verdwijnen en hebben te maken met tekorten.

Voor stichting DNK en Podium Zuidhaege stelt de gemeente respectievelijk € 337.500 en € 120.000 beschikbaar om omzetverlies te compenseren. Garage TDI ontvangt een bedrag van € 47.500. Hiermee kan ze een door bezuinigingen eerder geschrapte voorstelling alsnog produceren. Dit stelt TDI de komende twee jaar in staat beter in haar eigen inkomsten te voorzien.

Ook organisaties voor amateurkunst, zoals koren en muziekverenigingen, kunnen door de coronacrisis in de financiële problemen komen. Daarom reserveert het college voor hen een bedrag van € 25.000. Organisaties die te maken hebben met hogere kosten of tegenvallers als gevolg van corona waardoor het voortbestaan in gevaar is, kunnen een aanvraag indienen voor compensatie. De gemeente informeert de organisaties hierover op korte termijn.