ASSEN - Vanaf 26 september kunnen zzp’ers uit de cultuursector terecht in Podium Zuidhaege voor netwerkbijeenkomsten en workshops. Met dit initiatief speelt Podium Zuidhaege in op vragen en opmerkingen die naar voren kwamen tijdens het onderzoek naar amateurs en zzp’ers in de cultuursector. De gemeente Assen liet het onderzoek dit voorjaar uitvoeren. Zzp’ers en amateurorganisaties gaven onder andere aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij hun professionele ontwikkeling en aan een netwerk om ervaringen uit wisselen en samen te werken. Bij voldoende belangstelling blijft het netwerk ook in 2022 bestaan.

Voor de openingsbijeenkomst op 26 september heeft Podium Zuidhaege een groot aantal zzp’ers en amateurorganisaties uitgenodigd die nu al actief zijn in het gebouw. Podium Zuidhaege richt zich nadrukkelijk ook op andere culturele zzp’ers en zzp’ers die in de creatieve industrie werken zoals ontwerpers, acteurs en beeldend kunstenaars. Ook zij zijn welkom om de bijeenkomst bij te wonen. Het moet de start worden van een Assens netwerk waarin culturele zzp’ers gelijkgestemden, medeondernemers, andersdenkenden en inspirerende collega’s ontmoeten. Tot het eind van dit jaar vinden vier inhoudelijke netwerkbijeenkomsten plaats. Het gaat daarin bijvoorbeeld om PR en marketing, digitale vaardigheden of verbetering bedrijfsvoering. Het project ondersteunt daarmee ook zzp’ers in de kunst en cultuursector met inhoudelijke en meer zakelijke vragen.

Voor de subsidie aan Podium Zuidhaege zet de gemeente een deel van de coronamiddelen voor de culturele sector in om zzp’ers te kunnen ondersteunen. Via projecten bij Garage TDI en Podium Zuidhaege zijn in de zomer al meerdere zzp’ers in de cultuursector ondersteund.