ASSEN - Ben jij tussen de 12 en 21 jaar en woon je in gemeente Assen? En wil je meedoen aan een onderzoek naar de behoeften van jongeren in de gemeente? Meld je dan aan via contact@senseguide.nl.


Met deze oproep gaat onderzoeksbureau SenseGuide in opdracht van de Rekenkamercommissie aan de slag. De Rekenkamercommissie, een adviesorgaan dat gemeentelijk beleid onderzoekt, wil inzicht krijgen in de behoeften van jongeren. De uitkomsten van het onderzoek kunnen gebruikt worden bij het opstellen van het jeugdbeleid, dat onlangs door wethouder Broekema werd aangekondigd in de gemeenteraad.

Voorzieningen voor jongeren is nog steeds een actueel thema. Jongeren in Assen ervaren een gebrek aan voorzieningen en evenementen, zo blijkt uit de oprichting van de Stichting New Wave Assen en uit gesprekken die door de gemeente met jongeren gevoerd zijn. De Rekenkamercommissie wil de uitkomsten van het onderzoek voor de zomer van 2022 presenteren aan de raad.

Onderzoek door Vaart Welzijn
Ook Vaart Welzijn doet, in samenwerking met SportTV, een onderzoek naar de behoeften en wensen van jongeren. Jongeren kunnen hun stem uitbrengen op hun top tien MOST WANTED onderwerpen in 2022. Uit een lijst van 36 onderwerpen kunnen zij hun favoriete tien invullen via assen.spot-tv.nl. Ook kunnen zij stembiljetten op school daarvoor gebruiken. Daarnaast heeft Vaart Welzijn gesprekken met jongeren op scholen voor middelbaar beroepsonderwijs en op scholen voor het voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op vaartwelzijn.nl/nieuws.

Uitkomsten
De Rekenkamercommissie en Vaart Welzijn informeren elkaar over de uitkomsten van de onderzoeken.