ASSEN - Welke kansen ziet u voor een nieuw strandpaviljoen aan de Baggelhuizerplas? Wat is nodig om een paviljoen te laten slagen? Met deze vragen deed gemeente Assen afgelopen maanden een marktverkenning. Maar liefst 20 geïnteresseerde partijen vulden de vragenlijst in. Met een aantal daarvan voerde de gemeente vervolggesprekken. Uit de marktverkenning blijkt dat er ruim voldoende interesse is om de aanbesteding daadwerkelijk te kunnen starten. Ook gaf de verkenning veel informatie over de verdere invulling. In het najaar nodigt de gemeente omwonenden uit om mee te denken over het vervolg.


Kaders voor een nieuw paviljoen

Aan de hand van de marktverkenning zet de gemeente nu eerst de voorlopige kaders voor het nieuwe paviljoen op een rij. Deze kaders gaan bijvoorbeeld over de grootte van het paviljoen, maar ook over de horecavergunningen en gewenste openingstijden. De gemeente vindt het belangrijk dat de kaders voor het paviljoen straks breed gedragen worden. Daarom komt er in het najaar een meepraatronde voor omwonenden. Ook worden omwonenden op een later moment betrokken bij het bestemmingsplan. Helaas geeft de coronacrisis op dit moment veel onzekerheid voor met name de horeca. Daarom stelt de gemeente de aanbesteding voor het paviljoen uit tot waarschijnlijk volgend voorjaar.

Het huidige tijdelijke paviljoen Baggelhuizen is deze zomer door brand beschadigd. Besloten is om niet meer te investeren in herstel van het oude gebouw. Het pand wordt binnenkort weggehaald. Stichting Phusis is van plan om, net als de afgelopen maanden, ook volgend zomer met een mobiele snackwagen een horecavoorziening voor de strandgasten te bieden.