ASSEN - Dat het nieuw gelegde asfalt op het proefvak bij de weg Graswijk niet ruikt naar asfalt, zoals een medewerker van aannemer NTP opmerkt, klopt helemaal. Dit asfalt bevat dan ook geen bindmiddel op basis van ruwe aardolie (bitumen), maar een biologisch bindmiddel. Niet voor 50%, zoals bij de Harry Muskee rotonde in de Rolderstraat, maar voor de volle 100%. Vorige week werd dit ‘Harsfalt’ voor het eerst in Nederland gelegd, waarbij als bindmiddel een mengsel van lignine uit olifantsgras, plantaardige oliën en hars is gebruikt. Wethouder Martin Rasker reed mee op de asfalt-spreidmachine.


Belangrijke stap in CO2 reductie

‘Harsfalt’ is een belangrijke stap in de ontwikkeling van bio-asfalt, waarmee het asfalt van het Nederlandse wegennet de komende jaren toekomstbestendig vervangen kan worden. Het draagt bij aan de reductie van fossiele grondstoffen (en CO2) en onze opgave voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Wethouder Rasker: “Prachtig dat wegenbouw en duurzaamheid hier samenkomen. Ik ben er trots op dat in Assen het eerste proefvak met ‘Harsfalt’ gelegd wordt!”.

Vier jaar lang gegevens verzamelen

Ralph Venema van het Asfalt Kennis Centrum voegt hier aan toe: “Zeven jaar geleden begonnen we samen met vele partijen in de asfaltbranche aan de ontwikkeling van asfalt op biologische basis. Met dat proefvak gaan we, gedurende vier jaar lang, gegevens verzamelen om te zien of dit Harsfalt wat betreft levensduur even goed is als traditioneel asfalt.”

Graswijk

Het Harsfalt is in Assen gelegd in een proefvak op de parallelweg van de Graswijk, tussen de bushalte en de fietssluis, vlak voor het viaduct van de N33. In totaal gaat het om een lengte van ca. 125 meter.


Foto: Meint Brookman