ASSEN - Afgelopen vrijdag bevestigde wethouder Bob Bergsma een bordje met deze tekst op een putdeksel aan de Noordersingel. Hiermee maken we mensen bewust dat zwerfafval, dat op de grond of in putten langs de straat gegooid wordt, in het open water terechtkomt. En daarmee uiteindelijk in de zee. De afgelopen weken zijn op verschillende locaties in Assen met veel zwerfafval deze bordjes op putdeksels geplaatst.


Waarom dit project?
De plastic soep is het plastic afval dat in de oceanen drijft. Een deel hiervan komt van de scheepvaart en visserij. Een ander deel komt van mensen die afval op de grond, in straatputten of in het water gooien. De wind of de rivieren nemen het mee naar zee. Het water uit het Noord-Willemskanaal (de Vaart) komt bijvoorbeeld via Groningen uit in de Waddenzee. Dieren eten het zwerfafval op of raken erin verstrikt. Vrijwel alle diersoorten krijgen plastic binnen. Zwerfafval komt zo ook in ons voedsel terecht, bijvoorbeeld via vis. En natuurlijk ziet zwerfafval er vies en slordig uit. Uw afval kan veel beter gebruikt worden voor het maken van nieuwe producten, zoals onderdelen van fietsen, smartphones en energie. Geef uw afval nieuw leven, gooi het in de afvalbak!

Zo helpt u mee!
In Assen willen we zo weinig mogelijk (zwerf)afval produceren. Helpt u ook mee met het verkleinen van onze afvalberg? Gemakkelijke en direct toepasbare tips om (zwerf)afval te voorkomen vindt u op de website van het Duurzaamheidscentrum Assen