ASSEN - De ambities van de groenste stad van Nederland zijn vastgelegd in een Groenvisie. Met de Groenvisie wil de gemeente er voor gaan zorgen dat Assen ook in de toekomst de aantrekkelijke, groene stad blijft die het nu al is, waar het goed toeven is voor mens en dier. In de Groenvisie wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld klimaatverandering en de groei van onze stad. Tijdens de raadsvergadering op 21 september 2023 wordt de gemeenteraad gevraagd de Groenvisie vast te stellen.

Groenste stad
Assen is dit jaar uitgeroepen tot de groenste stad van Nederland. Wethouder Bert Jan ten Oever: “Het winnen van de Groene Stad Challenge bevestigt wat wij natuurlijk al lang weten, en dat is dat Assen een bijzonder groene, gezonde en aantrekkelijke stad is. En dat willen en moeten we natuurlijk zo houden. Voor ons, voor de generaties na ons en voor de natuur in en om Assen. Daarom hebben we deze Groenvisie opgesteld daarmee stellen wij kaders vast voor nieuwe en toekomstige ontwikkelingen.”

Groenvisie
De Groenvisie is een vervolg op de Omgevingsvisie ‘Assen nog mooier’. De Omgevingsvisie beschrijft wat Assen wil zijn in 2040 en wat nodig is om dat voor elkaar te krijgen. De ambitie ‘groene stad van het noorden’ uit de omgevingsvisie staat nu in de Groenvisie. Met de Groenvisie wordt ingezet op drie V’s, namelijk het Verbeteren, Verbinden en het Vergroten van groen.

Samenwerken
Bij het opstellen van de Groenvisie is samengewerkt met inwoners en diverse partners. Wethouder Ten Oever: “De Groenvisie gaat over de periode tot 2040. Daarom is het ook belangrijk om de jonge Assenaar van nu hierbij te betrekken. Voor de Groenvisie zijn we daarom in gesprek gegaan met de kinderraad en hebben we ze gevraagd naar hun ‘sleeping beauty’. Dat is een groene plek in hun eigen wijk die met wat extra aandacht een waardevolle groene plek voor de wijk kan worden, zodat iedereen ervan kan genieten. In het vervolg van de Groenvisie wordt dit verder uitgewerkt.”