ASSEN - De gemeente komt met een vervroegde sluiting van de Gouverneurstuin in de wintermaanden tegemoet komen aan klachten van omwonenden van de tuin. Zij deden meldingen van overlast met name in de avonduren. Met ingang van 31 oktober, bij het ingaan van de wintertijd, gaat de tuin ’s avonds om vijf uur dicht. De avondsluiting duurt in ieder geval tot 28 maart 2022 (ingang zomertijd).

Door het eerder sluiten van de tuin wil de gemeente Assen de overlast in de avonduren tegengaan. Of het eerder sluiten van de tuin effect heeft op de overlast wordt nauwlettend gemonitord.

Achter de schermen wordt gewerkt aan een breder pakket maatregelen om ervaren overlast in en rondom de tuin aan te pakken. De gemeente is daarover met een aantal partijen waaronder Vaart Welzijn, Phusis en Verslavingszorg Noord-Nederland in gesprek. Ook omwonenden zijn bij dit overleg betrokken.