ASSEN - Afgelopen mei deed medewerker stedelijke ecologie, Ilse van der Beek van gemeente Assen, ecologisch onderzoek op de nog bouwrijp te maken kavel in de toekomstige buurt Kloosterakker.


Ze stuitte op de rode bessen dragende aronskelk. “Ik was stomverbaasd dat deze opvallende en voor Drenthe vrij zeldzame plantensoort hier gewoon stond.’’ Vorige week groeven wethouder Bergsma en leerlingen van Terra Assen de knollen van de aronskelk uit de grond. De plant was alleen nog maar zichtbaar door een groen, uit de grond stekend, steeltje. Chris Tiesinga, ecoloog van gemeente Assen: ‘’De aronskelk komt op landgoederen en begraafplaatsen voor en heeft daarom een culturele waarde. Bijzonder is ook de wijze van voortplanten.‘’ Vrijwilligers hebben samen met de leerlingen de plant een tweede leven gegeven door ze over te plaatsen naar de Zuiderbegraafplaats, de Heemtuin, landgoed Overcingel en Valkenstijn.

Met zorg omgaan met de natuur

De voortplanting van de Aronsklek is opvallend. Chris:
“De plant trekt vliegjes aan door haar sterke aasgeur. De vliegjes die op het blad terechtkomen, vallen in de kelk naar beneden en worden daar vierentwintig uur vastgehouden. Daarna vliegen ze weer weg, met stuifmeel aan hun pootjes. Zo zorgen ze voor verspreiding‘’. Assen is een groene stad, zegt wethouder Bob Bergsma. ‘’Dat betekent dat we zorgvuldig met de natuur omgaan. Zo verbinden we in Kloosterakker natuur met elkaar, creëren we natuurlijke afwatering en waterpartijen en beschermen we ook een plantje, waar we geen wettelijke zorgplicht voor hebben.‘’

Landgoed Valkenstijn

Henk Blouw, vrijwilliger op landgoed Valkenstijn. “We hebben ongeveer vijftien knolletjes gepoot. De aronskelk verrijkt de diversiteit aan planten op het landgoed. De verandering van bloeiende plant met groene kelk, die zich omtovert tot een steeltje met een tros knal oranje besjes op haar uiteinde, maakt de aronskelk zo mooi.’’