ASSEN - De gemeente neemt extra maatregelen om te voorkomen dat het op zaterdag te druk wordt op de markt. Burgemeester Marco Out: “We zagen afgelopen zaterdag dat het op momenten druk was en bezoekers weinig afstand hielden. Om ervoor te zorgen dat inwoners boodschappen kunnen blijven halen op de markt, nemen we maatregelen.”


De gemeente gaat onder andere gastvrouwen- en heren inzetten om bezoekers aan de markt te wijzen op de regels. Ook wordt een dringend beroep gedaan op bezoekers om alleen naar de markt te komen, anderhalve meter afstand te houden en het bezoek te beperken tot alleen de noodzakelijke boodschappen. Daarnaast geldt dat eten aan de kraam niet mag. Afhalen mag wel.

De gemeente plaatst bij alle ingangen van de markt borden om bezoekers te attenderen op de nieuwe en reeds langer geldende maatregelen. Zo mag je sinds woensdag buiten met slechts twee mensen bij elkaar staan. BOA’s van de gemeente gaan daar extra op toezien en zullen mensen die zich niet aan de maximale groepsgrootte houden aanspreken en waarschuwen. Bij excessen wordt bekeurd.

De maatregelen gelden eerst voor twee weken.