ASSEN - Het college van B&W stelt aan de raad voor om ondernemers over het jaar 2020 geen precariobelasting voor hun terras in rekening te brengen. Jaarlijks zijn ondernemers precariobelasting verschuldigd over het hebben of gebruiken van een terras. Als gevolg van de COVID-19-pandemie hebben de ondernemers hun terras dit jaar tijdelijk moeten sluiten. Ook zijn er beperkende maatregelen van toepassing.


In het Drents maatregelenpakket was al besloten om gedurende de periode van sluiting van de horeca geen precariobelasting in rekening te brengen. Het voorstel aan de raad is om dit uit te breiden tot het gehele jaar. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de oproep van Koninklijke Horeca Nederland, die hier al eerder dit jaar om heeft verzocht. Verder ziet het college dat de horecasector het zwaar te verduren heeft met de maatregelen en er op dit moment ook nog weinig perspectief is

Uitstel huurverhoging
Het college heeft daarnaast besloten de huurverhoging voor huurders van gemeentelijke bedrijfspanden uit te stellen tot 1 juli 2021. Op deze wijze wil de gemeente hen tegemoet komen in verband met de COVID 19-pandemie. Mochten huurders door de uitbraak van corona problemen krijgen of hebben met de betaling van huur, dan biedt de gemeente aan samen met hen naar een oplossing te kijken.