ASSEN - Vanaf 10 augustus komen er extra lichtmasten op enkele kruispunten van fietspaden, buiten de bebouwde kom. Uit een inventarisatie met de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland afdeling Assen bleek namelijk dat sommige kruispunten onvoldoende verlicht zijn. Aannemer Dynniq plaatst de masten. Het werk duurt ongeveer een week.


Het gaat om extra masten op regionale fietspaden, buiten de bebouwde kom. Dit zijn de plaatsen:

  • Asserstraat - Vriezerhoek
  • Asserstraat – Zeijerstroeten
  • Asserstraat – Dr. Johan Picardtweg
  • Lonerstraat – Meanderdijk
  • Anreep – Diepstroeten
  • Graswijk bij huisnummer 30
  • De Haar – noordelijke entree TT
  • De Haar – Witterbroek
  • Witterzomer – Polweg
  • Minister Cremerstraat - Lossingpad

De extra masten maken deel uit van het Asser project ‘Verbetering fietspaden’. Op de andere kruispunten van de regionale fietspaden in Assen is de verlichting in orde.