ASSEN - Het zijn marters, wezels, vossen, otters, egels, verschillende soorten muizen, ratten en kikkers die gebruik maken van de acht onderzochte faunapassages in en rond Assen.

Vooral zijn het muizen en ratten. In één passage komen voornamelijk dassen. Twee wildcamera’s die per twee weken wisselen van plek, nemen de dieren op. Chris Tiesinga, ecoloog bij gemeente Assen, houdt zich onder andere bezig met faunapassages: “Het is altijd verrassend en spannend wat ik aantref op de beelden. Sinds vorige week heb ik voor het eerst een das en de otter gezien. Ik hoop de bever ook eens aan te treffen. Ik denk dat dit best realistisch is.”

Inzicht in ‘wild-verkeer’

De faunapassages zijn aangelegd met als doel dat (kleine) dieren zich veilig van het ene gebied naar de andere kunnen verplaatsen. Een aantal zijn er bij knooppunt Assen (Assen-Zuid) en bij Europaweg-Zuid en Europaweg-Oost. Het zijn soms buizen onder de weg, maar kunnen ook bestaan uit een paar planken naast een bruggetje. Chris: “Of de faunapassages goed functioneren werd niet actief door ons nagegaan. Om inzicht te krijgen in het ‘wild-verkeer’ en om te zien of we een passage ook beter kunnen laten functioneren, controleer ik deze doorgangen. De kennis die we opdoen, gebruiken we in adviezen over plaatsing van nieuwe faunapassages. De meeste faunapassages blijken in goede staat te zijn.”

Veel dieren zijn trekdieren

Veel dieren blijven niet op één plek of in één leefgebied. Veel dieren zijn trekdieren. Omdat we meer huizen bouwen en wegen zijn gaan aanleggen, krijgen dieren steeds minder ruimte om zich te verplaatsen. Faunapassages zijn dan nodig om dieren die ruimte te geven. Daarnaast verstrekt de natuur zich als we natuurgebieden met elkaar verbinden. Ecosystemen worden daardoor stabieler.