ASSEN - Defensie blijft in Assen en zal de komende jaren flink investeren in de verduurzaming en vernieuwing van de JWF kazerne. Daarnaast zal de Rijkswerkgelegenheid in Drenthe op peil blijven. Dat is de uitkomst van de overleggen die we de afgelopen maanden hebben gevoerd met de ministeries van Defensie en Binnenlandse zaken, de provincies Overijssel en Drenthe en de betrokken gemeenten. Vanmiddag ondertekende burgemeester Marco Out, namens Assen, het ‘bestuurlijk voornemen’ over de toekomst van de Johan Willem Frisokazerne (JWF) in Assen en de Johannes Postkazerne (JHP) in Havelte.

“Het is belangrijk voor Assen dat de kazerne open blijft. De kazerne is een landmark voor de stad Assen, van oudsher een garnizoensstad,” aldus burgemeester Marco Out. “Dit voornemen en deze forse investering in gebouwen is van groot belang voor de stad Assen en biedt bovendien zekerheid voor de werkgelegenheid en de medewerkers op de kazerne.”

Toekomst van de JWF-kazerne

Het 13e infanteriebataljon Luchtmobiel en de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ blijven op de JWF-kazerne. Ook de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) zal op het kazerneterrein gevestigd blijven, inclusief ruimte voor ontwikkeling. School Noord (van de 43e Brigade) zal verhuizen naar de Johannes Post Kazerne in Havelte. Het verlies aan Rijksbanen wordt gecompenseerd, daarvoor worden rijksbrede acties opgezet. Daarnaast gaat Defensie de panden op het kazerneterrein verduurzamen en renoveren.

Assen bedankt!

Dat de kazerne diep in de haarvaten van de stad zit, bleek uit de enorme betrokkenheid van inwoners en ondernemers toen voor de derde keer in ruim 10 jaar tijd de toekomst van de kazerne onder druk stond. Bijna 13.000 mensen tekenden de petitie voor behoud van de kazerne. We willen iedereen die hier, op wat voor manier dan ook, een bijdrage aan heeft geleverd ontzettend bedanken!

Meer informatie

Lees voor meer informatie het gezamenlijke persbericht van de ministeries, provincies en gemeenten op de website van de Provincie Drenthe.