ASSEN - De gemeenteraad van Assen vindt het belangrijk dat jongeren meedenken met de plannen die de gemeente maakt. Daarom gaan raadsleden tussen 14 en 28 januari de stad in om jongeren te vragen hoe zij betrokken willen worden bij de toekomst van Assen. Dit doen ze met de slogan `’t Is jouw stad, beter denk je mee!’.

Jongerenparticipatie

Aanleiding hiervoor is de motie jongeren die op 14 juli is aangenomen door de gemeenteraad. In die motie droeg de raad zichzelf op om een raadsgroep voor jongeren te vormen. Alle fracties zijn daarin vertegenwoordigd. De eerste opdracht voor de raadsgroep is het vormen van kaders voor jongerenparticipatie. De raadsgroep vindt dat jongeren zelf een belangrijke stem dienen te hebben in het jongerenparticipatiebeleid. Daarom gaan raadsleden inventariseren op welke manier jongeren betrokken willen worden bij de plannen van de gemeente. Hiervoor is een korte vragenlijst opgesteld. Tussen 14 en 28 januari gaan de raadsleden de stad in met deze vragenlijst om de wensen van jongeren op te halen. Dat doen ze bijvoorbeeld door op bezoek te gaan bij sportclubs, scholen en uitgaansgelegenheden. De uitkomst van de enquête wordt het uitgangspunt voor de kaders van het jongerenparticipatiebeleid.

Aftrapmoment jongerencampagne

Op zaterdag 14 januari was de aftrap van de jongerencampagne voor het stadhuis van Assen. De jongeren Jorre Westerbeek en Marnix Klaucke vulden de enquête als eerste in. Jorre Westerbeek zei hierover: “Jongeren hebben een andere visie dan de mensen in de gemeenteraad, die een baan hebben en niet meer in het schoolsysteem zitten. Die andere visie is belangrijk.” Ook Marnix Klaucke vindt het belangrijk dat de stem van jongeren gehoord wordt; “De jeugd van nu is best een onderschatte generatie. We weten zelf heel goed wat goed is voor ons en daar hebben we genoeg ideeën over, maar vaak worden we niet serieus genomen of hebben we niet genoeg invloed. Daarom is het heel belangrijk dat er naar ons omgekeken wordt.”

De raadsgroep jongeren hoopt de komende twee weken veel Asser jongeren te bereiken met de enquête om zich een goed beeld te kunnen vormen van de wens van jongeren als het over jongerenparticipatie gaat.