ASSEN - De eerste kavel in de nieuwe buurt Kloosterakker in Kloosterveen is uitgezet en overgedragen aan de toekomstige bewoners. Op de nu nog lege bouwplaats verrijst in de komende maanden de vrijstaande woning van Marcel en Mariska Bolhuis. Zij zijn de eersten die daadwerkelijk aan de slag gaan en werden op locatie gefeliciteerd en in de bloemetjes gezet door wethouder Albert Smit.

De woning van de familie Bolhuis komt aan de Dorsvlegel, een straatnaam die net als een aantal andere straten in Kloosterakker verwijst naar de landbouw. Met hun twee dochters wonen Marcel en Mariska nu verderop in Kloosterveen, de wijk waar ze dus ook hun toekomst zien. De nieuwe buren kennen ze al via een appgroep en dat voelt goed. Ze zijn blij dat ze na een lange tijd van voorbereiding nu eindelijk echt met de bouw kunnen beginnen.

De uitbreiding van Kloosterveen is binnen het nieuwe college een aparte portefeuillepost en belegd bij wethouder Albert Smit. Dat er nu daadwerkelijk gebouwd gaat worden, past volgens hem goed bij de daadkracht die het college voor ogen heeft: “We hebben in het bestuursakkoord afgesproken dat we in de komende vier jaar tenminste 500 woningen willen opleveren in Kloosterveen. Dat betekent dat het hier de komende tijd bol moet staan van de bouwactiviteiten.”

Derde brug

Als het aan Smit ligt, blijft versnelling van de bouwactiviteiten niet beperkt tot alleen woningen, maar wordt er ook zo snel mogelijk begonnen met de aanleg van een nieuwe brug over de Drentse Hoofdvaart, waarmee Kloosterveen de zo al lang gekoesterde derde ontsluiting krijgt. Dankzij een onlangs toegekende rijksbijdrage is die brug, met een snelle aansluiting op de Balkenweg, financieel binnen bereik gekomen.