ASSEN - Volgend voorjaar start de gemeente Assen met de aanleg van de nieuwe wijk Kloosterakker; de uitbreiding van Kloosterveen. De nieuwe wijk krijgt een gevarieerd aanbod van circa 500 woningen. Deze week heeft het college van B&W de eindversie van het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Bij het bestemmingsplan hoort ook een beeldkwaliteitsplan en een uitvoeringskrediet.


Het bestemmingsplan Kloosterakker maakt de bouw van 500 woningen mogelijk in het gebied ten westen van de Aletta Jacobsweg en de Rosa Spierweg. Wethouder Karin Dekker: “De woningmarkt staat onder druk, ook in Assen. Als de Raad akkoord gaat met het bestemmingsplan kunnen we snel starten met de aanleg van de nieuwe wijk.” Kloosterakker biedt straks een gevarieerd aanbod aan woningen. Er komen o.a. rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. Een deel van de woningen wordt door ontwikkelaars gebouwd. Ook krijgt Kloosterakker kavels waarop toekomstige bewoners zelf een woning kunnen laten bouwen. Ruim 20% van de woningen wordt gebouwd in de sociale huursector.

Een duurzame wijk
In Kloosterakker is volop aandacht voor duurzaamheid. Zowel op het gebied van energie, klimaat, water, biodiversiteit als mobiliteit. Langs de Norgervaart komt een recreatief wandelgebied met veel water en groen.

Begin oktober bereikte de gemeente samen met de provincie een akkoord met natuurpartijen die bezwaar hadden gemaakt tegen de vereiste natuurvergunning. Afgesproken is dat de woonwijk geen extra stikstofuitstoot veroorzaakt op het Fochteloërveen en dat negatieve effecten op de natuur, waaronder het leefgebied van beschermde vogelsoorten, worden voorkomen of gecompenseerd. Met deze afspraak kon de gemeente Assen het bestemmingsplan verder afronden.

Volgend jaar aan de slag
Na vaststelling van het bestemmingsplan kan Assen aan de slag met de grondwerkzaamheden en het bouwrijpmaken. Omwonenden ontvangen hierover informatie. De inschrijving voor de eerste kavels start naar verwachting komend voorjaar. Ook dit wordt bekend gemaakt op o.a.www.assen.nl.