ASSEN - De gemeente Assen presenteert haar concept Woonvisie 2021-2025. Deze woonvisie geeft de koers voor ‘wonen in Assen’ voor de komende periode: met aandacht voor de ontwikkelingen op de woningmarkt, de kansen en de kwaliteiten van de binnenstad en van de verschillende wijken. Samen maken zij Assen tot de bijzondere, gevarieerde woonplek die ze is. De woonvisie is gemaakt met inwoners, bedrijven, woningcorporaties en andere betrokken organisaties. Ook in de uitvoering van deze visie werkt de gemeente met hen samen.


U vindt het concept Woonvisie op www.assen.nl/woonvisie

Een andere koers
De gemeente Assen stelt in de woonvisie doelen en maakt keuzes. Met de woonvisie kiest de gemeente ervoor zich met name te richten op de bestaande stad. Daar ligt de grootste behoefte aan wonen en daar ligt ook de urgentie om plekken te vernieuwen en te verbeteren op een ‘ontspannen stedelijke’ manier. De woonvisie is één van de bouwstenen van de omgevingsvisie en geeft verdere richting aan de uitgangspunten: ontspannen stedelijkheid, groene stad, hoofdstad en verbonden stad. Daarnaast maakt de gemeente tempo om in Kloosterveen voor 2030 voldoende woningen te bouwen.

Van concept naar definitief
De concept woonvisie ligt ter inzage tot 1 maart 2021. Op 1 maart 2021 van 19.30 tot 21:00 uur is er een openbaar webinar, waarin de gemeente een toelichting geeft op het concept. Op www.assen.nl/woonvisie kunnen belangstellenden zich inschrijven voor het webinar.

Na de inspraakperiode vertaalt de gemeente –waar nodig- de reacties tot voorstellen om de concept woonvisie aan te passen. De concept woonvisie en deze voorstellen worden achtereenvolgens besproken door het college en de gemeenteraad. Op 15 april 2021 volgt besluitvorming door de gemeenteraad.