ASSEN - Tussen 10 en 14 augustus worden een aantal bestaande verkeersdrempels (‘pannenkoeken’) op de Lonerstraat verhoogd. Uit metingen is namelijk gebleken dat veel auto’s hier harder rijden dan 30 km/uur. Dit leidt tot overlast voor de aanwonenden en (gevoelens van) verkeersonveiligheid op de kruispunten. Bewoners, voetbalvereniging Asser Boys en Veilig Verkeer Nederland, afdeling Assen hebben het probleem besproken met de gemeente.


De maatregelen

Op de kruispunten Lonerstraat – Amelterhout – Houtlaan en Lonerstraat – Houtlaan worden de bestaande pannenkoeken hoger gemaakt, zodat de snelheid van het verkeer meer wordt afgeremd. Ook worden extra waarschuwingsborden opgehangen dat de Lonerstraat een 30 km/uur weg is.

De werkzaamheden op de beide kruispunten worden uitgevoerd in de week van 10 t/m 14 augustus.

Op 10 augustus (met uitloop naar 11 augustus) wordt gewerkt aan de kruising Lonerstraat – Houtlaan. Het doorgaande verkeer wordt dan omgeleid via de Europaweg-Oost. Daarna wordt gewerkt aan de kruising Lonerstraat – Amelterhout - Houtlaan. Verkeer naar Amelterhout kan langs het werk rijden. Verkeer naar Vreebergen, Houtlaan en doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Europaweg-Oost.

Met de maatregelen streven we naar meer verkeersveiligheid op de Lonerstraat en minder overlast voor de aanwonenden. Als u vragen heeft, dan vernemen we het graag via info@assen.nl

(link stuurt een e-mail)

.