ASSEN - Maandag 21 september, op de eerste dag van de nationale sportweek, ondertekenden in het Wielercentrum Stadsbroek meer dan honderd verenigingen en organisaties het Asser sportakkoord tijdens een feestelijke bijeenkomst. Hiermee zet Assen een belangrijke stap op weg naar Assen Sportstad, waar iedere inwoner die dat wil op eigen niveau kan sporten en bewegen. Namens de gemeente Assen ondertekende wethouder Bob Bergsma. Daarnaast reikte wethouder Jan Broekema samen met schaatsster Marije Joling de sportcertificaten uit aan de sportkanjers van Assen. De sportkanjers zijn jongeren onder de 14 jaar die in het 2019 een knappe sportprestatie hebben geleverd.


Unieke wijze tot stand gekomen

Het Asser sportakkoord is in 2019 op initiatief van sportverenigingen, bewoners en andere belanghebbenden op unieke wijze tot stand gekomen. Een initiatiefgroep zorgde door middel van verschillende bijeenkomsten voor een breed gedragen akkoord op zes verschillende gebieden van sport en bewegen. Wethouder Bergsma: ‘Ik ben heel erg trots op het Asser Sportakkoord. En niet in de laatste plaats op de manier waarop het tot stand is gekomen. Het is een prachtig proces geweest, en een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie en hoe beleid ontwikkeld zou moeten worden. Hiermee onderstrepen wij dat het sportakkoord van ons allemaal is’. De wethouder bedankte de initiatiefgroep die hierin een belangrijke rol heeft gespeeld. Alle leden kregen een tekening van Bruno Bruins, met daarin het nieuwe logo van Assen sportstad verwerkt.

Sportakkoord

Uitgangspunt van het sportakkoord is dat iedere bewoner van Assen kan sporten en bewegen en dat iedereen zich maximaal kan ontwikkelen. Het sportakkoord kent de volgende zes thema’s:

  • Inclusief en toegankelijk
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Van jongs af vaardiger in bewegen
  • Assen, gezonde sportstad
  • Vitale aanbieders en positief sportklimaat
  • Topsport en evenementen

Hoe verder?

De gemeente neemt nu het voortouw om het sportakkoord handen en voeten te geven. Er komt een regiegroep en er wordt een sportregisseur aangesteld die de uitwerking van het sportakkoord in goede banen gaat leiden. Bob Bergsma: ‘Ik zie het sportakkoord als een gezamenlijk marsplan van alle partijen die in Assen actief zijn binnen sport en bewegen.’

Sportkanjers

Naast de ondertekening van het sportakkoord kregen een kleine vijftig sportkanjers hun sportcertificaat. Deze jongeren onder de 14 jaar eindigden in het jaar 2019 in de top 3 bij de Drentse- of Noord Nederlandse kampioenschappen, werden eerste in hun competitie of leverden als team een bijzondere sportprestatie. Het ging om prestaties in allerlei sporten, van volleybal tot tafeltennis en van boksen tot turnen. Wethouder Broekema en Marije Joling interviewden de kanjers in groepjes op het podium, terwijl hun prestaties op het scherm achter hen geprojecteerd stonden. Daarna volgde de uitreiking en ondertekening van het certificaat. Ook alle sportkanjers hebben het Asser Sportakkoord ondertekend. Jan Broekema: ‘Fantastisch om het enthousiasme te zien van deze jonge sporters. Assen kan trots zijn op deze kanjers!’