ASSEN - Acht inwoners van Assen zijn op dinsdag 26 april, koninklijk onderscheiden. Een van hen wordt bij bevordering benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De anderen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking van de onderscheidingen door burgemeester Marco Out vond plaats in de raadzaal.


Benoemd bij bevordering tot Ridder in de Orde van Oranje wordt Bein Stiksma. De heer Stiksma vervult bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken tal van functies. Dat doet hij op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau. Zo is hij onder andere secretaris van het landelijk bestuur. In 2012 werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau wordt de heer Gerhard Hidskes. De heer Hidskes is benoemd vanwege zijn vele verdiensten op sportief gebied. Hij was onder andere mede-oprichter en voorzitter van de voormalige korfbalclub VDW, de ijsvereniging Kloosterveen en van schaatsvereniging De Scheuvelloper. Ook was hij voorzitter van de Noordelijke Pomologische Vereniging. Verder is hij vrijwilliger bij zorg- en welzijnsorganisatie Cosis op de locatie De Bosroos.

Benoemd tot Lid in Orde van Oranje Nassau wordt mevrouw Marga Komen. Mevrouw Komen is al geruime tijd bestuurslid van het Comité Dodenherdenking Assen, waarvan de laatste 7 jaar als voorzitter. Daarnaast was ze actief binnen het CDA in Assen en is ze vanaf de oprichting betrokken geweest bij Stichting Theehuis De Boskamp. Ook was ze 21 jaar secretaris van de beheersstichting scouting Johannes Post Groep.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau wordt de heer Peter Tel. Hij onderscheidde zich als vrijwilliger bij de Asser Tennisvereniging De Hertenkamp, waar hij een hele reeks functies vervulde. Daarnaast was hij als bestuurslid actief bij kegelclub De Tien Kegels. Verder is hij bij de Jazzclub Assen een bekend gezicht en een gewaardeerd vrijwilliger bij Klaverjasclub Assen.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau wordt de heer Kees Anema. De heer Anema is geruime tijd vrijwilliger geweest bij de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, afdeling Assen. Ook is hij vrijwilliger bij het Open Huis, het inloophuis van de kerken in Assen. Daarnaast was de heer Anema als een van de grondleggers geruime tijd betrokken bij de Stichting Rolder Concerten.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau wordt de heer Meindert Doornbos. Wegens verblijf in het buitenland ontvangt hij de onderscheiding en de gelukwensen digitaal. De heer Doornbos was geruime tijd actief binnen D66. Zo was hij twee periodes raadslid. Daarnaast vervulde hij meer dan 30 jaar het voorzitterschap van de Stichting Vrienden van het Drents Museum. Verder is hij bestuurslid van Stichting Kunst en Klassiek aan de Vaart en mede oprichter en secretaris van Stichting Campis, een podium voor hedendaagse kunst in Assen.

Benoemd tot leden in de Orde van Oranje Nassau worden mevrouw Grietje Kloeze-Antonides en haar man Cor Kloeze. Mevrouw Kloeze is al ruim 20 jaar vrijwilliger bij de gereformeerde kerk Assen-West. Ook doet ze al jarenlang vrijwilligerswerk bij de Arendshorst/Arendstate en bij de kinderboerderij de Pittelstee Daarnaast ontfermde het echtpaar Kloeze zich jarenlang over pleegkinderen. Samen zijn ze ook als vrijwilligers actief bij Vaart Welzijn en Stichting Present Assen.

De heer Kloeze vervulde en vervult vele vrijwilligersfuncties bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Assen-West. Ook is hij vrijwilliger bij de Stichting Present Assen en de stichting Assen voor Oekraïne. Bij zowel de stichting Present als Vaart Welzijn doet hij klusjes.