ASSEN - De rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, heeft een vrouw veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf, waarvan 18 maanden voorwaardelijk, voor poging tot doodslag op haar pasgeboren dochter, die toen 23 dagen oud was.

Fors letsel


De vrouw heeft haar dochter meerdere keren met haar handpalmen tegen beide zijden van het hoofd geslagen, op de grond laten vallen, en hard op haar romp gedrukt. Het kind liep daardoor fors letsel op, zoals schedelfracturen, bloedingen op diverse plaatsen, zwellingen en hersenletsel als gevolg van zuurstoftekort, waaraan zij had kunnen overlijden.

Strafmotivering

De rechtbank overweegt dat het een zeer ernstig feit betreft, waarvan de gevolgen wellicht pas later zichtbaar zullen worden. Het handelen van verdachte tegen haar jonge en weerloze dochter acht de rechtbank dan ook zeer ernstig. Een dergelijk feit brengt gevoelens van verdriet en verontwaardiging in de maatschappij, en zeker in de naaste omgeving, met zich mee. De rechtbank rekent het verdachte daarnaast zwaar aan dat zij niet direct openheid van zaken heeft gegeven waardoor het kind niet direct adequate medische hulp heeft kunnen krijgen.

Strafoplegging

De rechtbank legt aan verdachte een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 18 maanden voorwaardelijk op, met een proeftijd van 3 jaren. Ook legt de rechtbank de bijzondere voorwaarden op, zoals die zijn geadviseerd door de reclassering.