DRENTHE - 28 verdachten gehoord, 30 stopgesprekken en 90 verdachten die een waarschuwingsbrief ontvangen. Het is een deel van het resultaat van de afgelopen week in Drenthe, die in het teken stond van de aanpak van geldezels. Deze verdachten kunnen in verband worden gebracht met in totaal 155 slachtoffers met - bij elkaar opgeteld - een schadebedrag van €30.295,-.


Geldezels, ook wel moneymules genoemd, zijn personen die hun bankrekening beschikbaar stellen aan criminelen, vaak voor een vergoeding. De door criminelen buitgemaakte bedragen, vaak door middel van oplichting, worden overgemaakt naar die rekeningen en daardoor blijven verdachten van de oplichting vaak buiten beeld. Geldezels zijn zich niet altijd bewust van het feit dat zij hiermee strafbaar zijn, laat staan dat ze de gevolgen kunnen overzien, zoals het niet kunnen openen van een bankrekening of afsluiten van een hypotheek.

Kwetsbare verdachten
Vaak zien we dat jongeren geronseld worden of dat er bewust kwetsbare mensen benaderd worden, bijvoorbeeld mensen in geldnood. Een (enkel) strafrechtelijke vervolging kan daarmee soms tot nog meer problemen leiden. Daarom kijkt politie samen met het Openbaar Ministerie (OM) en partners als de reclassering en schuldhulpverlening naar een effectievere oplossing voor de langere termijn. Hiermee is er ook oog voor eventuele problematiek rondom een verdachte, wat de kans op herhaling verkleint.

Resultaten
In de afgelopen week werden in Drenthe 28 verdachten verhoord om zich te verantwoorden over zaken met betrekking tot aan- en verkoopfraude, bijvoorbeeld het niet nakomen van een leverings- of betalingsverplichting en het witwassen van crimineel geld.

  • Negen verdachten kregen in overleg met het OM een dagvaarding en moeten zich op een later moment verantwoorden bij de rechter;
  • Drie verdachten kunnen een uitnodiging verwachten voor een zogeheten OM-hoorzitting, waarbij de verdachte verantwoording moet afleggen tegenover de officier van justitie;
  • Twee verdachten kregen een taakstraf opgelegd;
  • Drie verdachten krijgen een vervolgtraject bij Halt;
  • Twee personen kregen te horen dat hun rol nader wordt onderzocht, er is meer onderzoek nodig om het vervolgtraject voor hen te bepalen;
  • In tien zaken bleek er na het verhoor van verdachten onvoldoende bewijs te zijn, in overleg met het Openbaar Ministerie werden deze verdachten niet strafrechtelijk vervolgd.

Daarnaast werd er bij drie verdachten een zogenaamde schadevergoedingsmaatregel getroffen. Het gaat onder andere om de twee hierboven genoemde verdachten die eveneens een taakstraf opgelegd kregen. Met hen is afgesproken dat zij de financiële schade van de slachtoffers (deels) gaan vergoeden.

Stopgesprekken
De komende tijd zal er strafrechtelijk onderzoek worden gedaan naar nog zestien andere verdachten in Drenthe. Het gaat om zaken met in totaal 83 aangevers met een totaal schadebedrag van bijna 13.000 euro.

Naast de in totaal 44 strafrechtelijke onderzoeken werd met 30 andere verdachten een stopgesprek gevoerd. Deze verdachten hebben tot eind van dit jaar om de schadebedragen van hun slachtoffers te vergoeden. Voldoen ze hier niet aan, dan komt er alsnog voor hen een strafrechtelijk vervolg.

De komende weken worden nog eens 90 verdachten uit Drenthe door de politie bezocht, zij ontvangen een officiële waarschuwingsbrief.