NOORD-NEDERLAND -

De eenheidsleiding van de eenheid Noord-Nederland heeft een medewerker ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim in de vorm van diefstal, verduistering, oplichting en meineed.

Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) startte een disciplinair onderzoek naar het handelen van de agent. Ook deed de politie aangifte en werd er een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Buiten functie gesteld
De betrokken medewerker werd buiten functie gesteld. Ook de toegang tot de politiegebouwen en -systemen werd hem ontzegd. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is de agent ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim.

Gevangenisstraf
De rechter deed vandaag uitspraak naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek. De rechtbank oordeelde: “De verdachte heeft met zijn handelen niet alleen het vertrouwen dat burgers in de politie moeten kunnen hebben ernstig geschonden, maar ook de politie in het algemeen in diskrediet gebracht”. Er werd de oud-politiemedewerker een gevangenisstraf van zes maanden opgelegd, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

Integriteit
Integriteit is de basis van goed politiewerk. De politie staat voor betrouwbaarheid. De samenleving mag verwachten dat wij zorgvuldig en adequaat handelen en daar verantwoordelijkheid voor nemen en transparant over zijn. Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. Dat geldt voor iedereen bij de politie. Politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. De politie is daar alert op. Van fouten moeten we leren en plichtsverzuim heeft consequenties. De politie onderzoekt meldingen van ernstig plichtsverzuim zorgvuldig en straft waar het moet.