NOORD-DRENTHE - Naar aanleiding van een melding in begin 2020 is men een disciplinair en een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een politiemedewerker uit het district Drenthe, van het basisteam in Noord-Drenthe. Deze medewerker is op 21 februari 2020 buiten functie gesteld wegens ernstig plichtsverzuim. Kort daarna is een ontslagprocedure gestart en is deze politiemedewerker ontslagen.


Het Openbaar Ministerie heeft deze medewerker strafrechtelijk vervolgd voor het in bezit hebben en verspreiden van beeldmateriaal waar op seks is te zien tussen mens en dier, pikante foto’s van derden tegen hun wil, alsmede het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Tevens wordt hem het lekken van politieinformatie ten laste gelegd. De zaak diende vandaag voor de rechtbank in Assen.

De officier van justitie eiste een werkstraf van 240 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Tevens werd als voorwaarde gesteld dat de verdachte een behandelingstraject bij de reclassering en AFPN ondergaat. De advocaat gaf aan zich te kunnen vinden in de strafeis. De rechter doet op 20 januari 2022 uitspraak.

Uitgebreid onderzoek

Uit het onderzoek kwam naar voren dat in het basisteam een WhatsAppgroep aangemaakt was, met daarin 18 deelnemers. De naam van de groep luidde: ‘Viesterds’. De betreffende medewerker deelde onder andere in deze WhatsAppgroep beelden van kinder- en dierenporno. Ook deelde hij seksistische beelden van vrouwen. De WhatsApp gesprekken uit deze groep vormden in februari 2020 aanleiding voor disciplinair onderzoek naar mogelijk plichtsverzuim door een groep van 17 betrokken medewerkers. De politie heeft toen direct intern maatregelen genomen tegen deze groep. Uiteraard is goed gekeken naar de rol van elke deelnemer. Een persoon betrof bovenstaande ex-medewerker en een persoon was niet meer in dienst van de politie. Twee deelnemers van de groep waren op het moment geen deelnemer van de groep meer en hadden de beelden niet ontvangen.

Onderzoekers van het team Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) van de eenheid Noord Nederland hoorden de overige 14 medewerkers en hielden de volledige conversatie van die appgroep tegen het licht. Het Openbaar Ministerie heeft besloten deze medewerkers niet strafrechtelijk te vervolgen. De politieleiding heeft vervolgens besloten deze medewerkers wel disciplinair te straffen.

De conversatie in deze WhatsAppgroep zorgde voor veel verontwaardiging. Politiechef Gery Veldhuis: ‘Ik schrok enorm van de uitkomsten van dit onderzoek. Ik vind dergelijke appgroepen onacceptabel, kwetsend en absoluut niet passen bij politiemedewerkers.´

Sanctie

Op basis van de feiten en omstandigheden uit het onderzoek is plichtsverzuim vast komen te staan bij twee betrokken politiemedewerkers. Zij hebben een straf opgelegd gekregen. Bij de overige politiemedewerkers van deze WhatsAppgroep is geen plichtsverzuim komen vast te staan. Wel is hen een schriftelijke waarschuwing opgelegd. Daarmee komt er een aantekening in hun dossier en blijft dit een punt van aandacht voor hun leidinggevenden. Allen is opgelegd een bijdrage te leveren binnen hun team om morele dilemma’s te bespreken. Dat is inmiddels ook gebeurd.

Teleurgesteld

Gery Veldhuis: 'Ik geneer me in hoge mate voor het gedrag van de ex-medewerker. En ik heb gemerkt dat dit gevoel breed leeft binnen onze organisatie. We leren ervan, spreken elkaar sneller en alerter aan.

Wat deze medewerkers vooral hebben nagelaten is er melding van te maken bij de leiding en ze hebben elkaar er onvoldoende op aangesproken. Dat het overgrote deel van de deelnemers van de WhatsAppgroep zelf geen filmpjes heeft geplaatst of doorgestuurd heeft vrijwaart hen niet. We zijn nu bijna 2 jaar verder na de start van het onderzoek. Ik durf er op te vertrouwen dat de lessen in dit basisteam geleerd zijn.'