NOORD-NEDERLAND - Vorige week is een 64-jarige rechercheur van de eenheid Noord-Nederland buiten functie gesteld. De aanleiding hiervoor is een melding dat de politiemedewerker zich mogelijk schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag richting een getuige. Daarnaast zou hij mogelijk ook vertrouwelijke politie-informatie hebben gedeeld met de getuige.


Dergelijk gedrag is voor de politieorganisatie onacceptabel. De politiechef van Noord-Nederland laat een disciplinair onderzoek doen naar de gedragingen van de rechercheur.

Het strafrechtelijk onderzoek is door de hoofdofficier van justitie in handen gegeven van de Rijksrecherche.