NOORD NEDERLAND - Een politiemedewerker van de eenheid Noord-Nederland is ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim, onder meer gelegen in het gebruik van verdovende middelen. Tevens werd vastgesteld dat de medewerker de politiesystemen voor privédoeleinden heeft geraadpleegd.

De resultaten van een disciplinair onderzoek dat naar de medewerker werd ingesteld, leidden in maart 2022 tot het ontslag van de medewerker.

Integriteit is de basis van goed politiewerk. De samenleving mag verwachten dat wij zorgvuldig en adequaat handelen en daar verantwoordelijkheid voor nemen en transparant over zijn. Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. Maar ook politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. De politie is daar alert op, onderzoekt meldingen van ernstig plichtsverzuim zorgvuldig en straft waar het moet.