EMMEN/ASSEN - De politie Zuidoost-Drenthe onderzoekt verschillende incidenten van bedreiging, vernieling en mishandeling waarbij mogelijk ‘pedojagers’ betrokken zijn. De afgelopen maanden vonden negen incidenten plaats in de gemeente Emmen en één in de gemeente Assen. De politie vermoedt dat het hier om ‘pedojagers’ gaat en roept het op deze manier voor eigen rechter spelen een halt toe.


Bedreiging, vernieling en mishandeling
Bij de incidenten die sinds augustus in de gemeenten Emmen en Assen plaatsvonden en waar mogelijke ‘pedojagers’ bij betrokken waren is sprake geweest van bedreiging, vernieling en mishandeling. In veel gevallen vond voorafgaand aan een dergelijk incident online contact plaats tussen een volwassen man en een (minderjarig) persoon waarmee een ontmoeting werd afgesproken. Op de afgesproken locatie troffen de mannen echter niet de persoon met wie ze afgesproken hadden, maar een of meerdere personen met heel andere bedoelingen. De mannen werden opgewacht en belaagd.

Een van de incidenten in de gemeente Emmen betrof een mishandeling waarbij een man door meerdere personen belaagd werd. Daarbij werd ook een autoruit vernield. De man gaf aan dat hij online met een vrouw had afgesproken.

In de gemeente Assen vond ook een incident plaats waarbij de auto van een man werd vernield. Er werd een deuk in zijn auto getrapt. Nadat hij online met een jongen had afgesproken elkaar te ontmoeten wachtte de man in zijn auto op een locatie in de gemeente Assen. Op een gegeven moment kwamen er twee mannen naar hem toe gelopen. De man vertrouwde het niet, reed weg en vervolgens werd er een deuk in zijn auto getrapt.

Speel niet voor eigen rechter
De politie raadt het burgers sterk af om zich online voor te doen als minderjarige met als doel potentiële groomers op te sporen. In de praktijk blijkt dit vaak tot eigenrichting te leiden, een situatie waarin personen voor eigen rechter spelen. Zodra mensen het heft in eigen hand nemen, op ‘pedojacht’ gaan en daarbij strafbare feiten zoals mishandelingen of vernielingen plegen, wordt een grens overschreden en zal de politie daar onderzoek naar doen.

De voorbeelden van ‘pedojagen’ in de gemeenten Emmen en Assen zijn kenmerkend voor de incidenten die de politie in Drenthe in onderzoek heeft. Jurgen Veninga, teamchef politie Zuid-Oost Drenthe: “Het is een zorgelijk fenomeen dat de politie kostbare tijd kost. We willen die tijd en energie natuurlijk liever volledig gebruiken voor de opsporing en de aanpak van kindermisbruik of andere ernstige feiten.”

Meld vermoedens van misbruik
Maar wat kun je dan wél doen? Geef een serieus vermoeden van grooming, misbruik of andere strafbare feiten altijd door aan de politie. De politie onderzoekt die vermoedens en grijpt direct in als dat nodig is. Politie en OM baseren het onderzoek op feitelijk bewijs. Als burgers voor eigen rechter spelen kan dit de zaak zelfs schaden.

Hebt u informatie over zaken die u niet vertrouwt, neem dan contact op met de politie. Op basis van die informatie kan de politie onderzoek doen en – mits er daadwerkelijk bewijs is of een ernstig vermoeden van een zedendelict – verdachten aanhouden. Deel uw informatie via 0900-8844 of bij spoed 112. Wie anoniem wil blijven belt met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.