DRENTHE - De leiding van de politie Noord-Nederland heeft twee medewerkers uit het district Drenthe ontslagen. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim.


Onderzoeken naar twee medewerkers
Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) kreeg in juni 2022 opdracht een onderzoek in te stellen naar gedragingen van een medewerker vanwege een vermoeden van ernstig plichtsverzuim, gelegen in de relationele sfeer.

In november 2022 kreeg het VIK de opdracht een onderzoek in te stellen naar een andere medewerker vanwege de verdenking van ernstig plichtsverzuim begaan in de privésfeer. De twee zaken staan los van elkaar en zijn ook als zodanig onderzocht.

Uit beide disciplinaire onderzoeken blijkt dat de medewerkers zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Na bestudering van de feiten en omstandigheden is gebleken dat de aard en ernst van de gedragingen van beide medewerkers zodanig zijn dat er volgens de politie maar één sanctie op kan volgen en dat is onvoorwaardelijk strafontslag. Gedurende het onderzoek hebben de medewerkers niet meer gewerkt. Met het uitreiken van het besluit is het ontslag definitief.

Integriteit
Het plichtsverzuim van de ontslagen medewerkers werd begaan buiten diensttijd en betreft dus geen diensthandelingen. Maar ook in privétijd wordt van politiemedewerkers verwacht dat zij zich maatschappelijk verantwoord en moreel onberispelijk gedragen. Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. Politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Daarvan moeten we leren, maar plichtsverzuim heeft consequenties. De politie onderzoekt meldingen van ernstig plichtsverzuim daarom zorgvuldig en straft waar het moet.