ASSEN - Het Openbaar Ministerie en de politie hebben de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met nabestaanden van patiënten die ten tijde van de corona-pandemie in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen zijn overleden. In die gesprekken zijn de nabestaanden geïnformeerd over de voortgang van het strafrechtelijk onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van een man uit Noordenveld bij dat overlijden. Hij was in die periode werkzaam als verpleegkundige in dit ziekenhuis.

Uit meerdere gesprekken is gebleken dat de voortdurende onzekerheid over de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke rol van de verdachte bij het overlijden veel emoties met zich meebrengt. Emoties die bovenop het verdriet over het overlijden komen. In een deel van de gesprekken met nabestaanden kon deze onzekerheid worden weggenomen, omdat het onderzoek inmiddels heeft uitgewezen dat de verdachte niet bij het overlijden van hun naaste betrokken kan zijn geweest. In een aantal andere gesprekken is kenbaar gemaakt dat dit (nog) niet met zekerheid kan worden gezegd en dat er nog nader onderzoek plaatsvindt.

Nader onderzoek
In de gesprekken is ook gesproken over de aard van de zaak; deze is lastig en complex. Op dit moment kunnen echter nog geen definitieve conclusies worden getrokken, omdat de resultaten van het nadere onderzoek moeten worden afgewacht. Deze worden in het eerste kwartaal van 2024 verwacht, zodat het OM hoopt dat het kort daarna een definitieve beslissing kan nemen.