WIJSTER - De aangekondigde zitting van 19 november 2020 waarop de verdachten zich zouden moeten verantwoorden voor de boerenprotesten van 8 juli in Wijster gaat niet door. In plaats daarvan krijgt een aantal betrokkenen een geldboete.

Verbod
Op 8 juli besloot een aantal boeren naar Wijster te gaan om de toegang tot afvalverwerkingsbedrijf Attero te blokkeren. De actievoerders, die hun onvrede wilden uiten over het stikstofbeleid van de regering, werden aangehouden omdat ze met trekkers op pad waren gegaan. Dit gebeurde nadat Veiligheidsregio Drenthe op 6 juli 2020 een verbod instelde voor demonstraties en protesten met landbouwvoertuigen. De politie arresteerde vervolgens tientallen betogers. Zijn werden naar het politiebureau in Assen gebracht.

Verhoren
Op het politiebureau is een aantal betogers verhoord over hun aanwezigheid dan wel betrokkenheid bij de demonstratie. Dit mede op basis van hetgeen de politie ter plaatse had gezien. Na de verhoren bij de politie kregen de aangehouden mensen een transactie van 390 euro aangeboden ter voorkoming van strafvervolging. Vier van hen hebben hiervan gebruik gemaakt. Aan de anderen was de aankondiging gedaan dat zij zich moeten verantwoorden op de zitting van 19 november 2020. Deze zitting gaat niet door. Het Openbaar Ministerie is van mening dat het hier gaat om een overtreding waarbij een geldboete in de rede ligt. Alle betrokkenen zijn hiervan inmiddels op de hoogte gesteld.

Strafbeschikking
De politie heeft het onderzoek afgerond en de processen-verbaal ingestuurd naar het Openbaar Ministerie. De officier heeft na beoordeling van zaken in 15 gevallen een strafbeschikking opgelegd omdat deze personen bij de politie aangaven dat zij hadden gedemonstreerd of dat zij deelnamen aan een toertocht met landbouwvoertuigen. Het OM is van mening dat deze deelname ook een overtreding is van het verbod. In enkele gevallen heeft de politie mensen herkend die bij de demonstratie aanwezig waren of hen daar aangesproken. In deze gevallen is er sprake van een bewijsbare overtreding van art. 11 Wet Openbare Manifestaties. Omdat betrokkenen de eerder aangeboden transactie niet hebben geaccepteerd, krijgen zij een strafbeschikking van 390 euro.

Sepot
In de overige zaken was onvoldoende bewijs dat betrokkenen deel hadden genomen aan de demonstratie. Complicerende factor was dat de aanhoudingen zijn verricht op een andere plaats dan waar de demonstratie plaatsvond. In een aantal gevallen was betrokkene ten onrechte als verdachte aangemerkt omdat bleek dat zij geen onderdeel uitmaakten van de demonstratie. Het OM heeft deze 35 zaken geseponeerd.

Tijdverloop
Dit betreft een complex dossier dat zorgvuldig is opgepakt en afgerond door politie en OM. Een serieuze afhandeling van de zaak is voor alle betrokkenen van het grootste belang. In een periode van vier en een halve maand heeft de politie onderzoek gedaan in deze 54 zaken. Dit onderzoek zag op het horen van alle betrokkenen, het opvragen en bekijken van beelden en het opstellen van processen-verbaal. Vervolgens zijn alle zaken ingestuurd naar het Openbaar Ministerie waar de vervolgingsbeslissing is genomen en de zaken administratief zijn afgewikkeld.