NOORD DRENTHE - De politie verandert mee met de maatschappij en dat betekent dat politiewerk steeds vaker op locatie, telefonisch, op afspraak en online plaatsvindt. Deze ontwikkeling leidt tot een aangepaste huisvesting van de politie in Noord-Drenthe, per 11 oktober 2021.

Aanpassing huisvesting
De aanpassing geldt voor de politiebureaus in Roden, Gieten, Vries en aan de Weiersstraat in Assen. Per maandag 11 oktober 2021 worden de bureaus in Roden, Gieten en Vries vervangen door politieposten in of aan de gemeentehuizen. Agenten en wijkagenten beginnen en eindigen hier hun dag. Vanwege de aanpassing is bezoek op deze locaties alleen mogelijk op afspraak.

Het hoofdbureau aan de Weiersstraat in Assen blijft open voor bezoekers – ook zonder afspraak. Zie onderaan dit bericht de openingstijden. Het hoofdbureau blijft voorlopig aan de Weiersstraat gehuisvest. Over een aantal jaren wordt het bureau aan de Weiersstraat onderdeel van het bureau aan de Balkengracht in Assen. Dit bureau krijgt binnen het basisteam Noord-Drenthe een centrale functie. Met die aanstaande verhuizing zal in het centrum van Assen een politiepost worden ingericht, die door agenten en wijkagenten als werkplek gebruikt kan worden. In de nieuwe huisvestingsplannen staan het waarborgen van de kwaliteit van dienstverlening en aanrijtijden voorop.

Dienstverlening van de politie
De politie Noord-Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo werken samen aan een nieuw dienstverleningsconcept. Dit sluit aan op de behoeften van de burgers in Noord-Drenthe. De visie is dat de kwaliteit van dienstverlening niet afhankelijk is van de grootte van het bureau. Zo beschikken agenten over mobiele apparatuur waardoor steeds vaker werk op locatie, digitaal of telefonisch afgehandeld wordt. Zo is het opnemen van een aangifte bij iemand thuis goed mogelijk. Net zoals de mogelijkheid voor het doen van een online aangifte of melding. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van een breder pakket aan mogelijkheden om met de politie in contact te komen.

De openingstijden van de hoofdlocatie aan de Weiersstraat 83 in Assen zijn:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur