RODEN - De rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, heeft vandaag drie mannen uit Eindhoven, Leeuwarden en Assen veroordeeld voor onder andere het plegen van meerdere woninginbraken, en pogingen daartoe in Roden. De verdachten krijgen respectievelijk een gevangenisstraf voor de duur van 890 dagen, waarvan 450 dagen voorwaardelijk, een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden met een taakstaf van 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden met daarnaast een taakstraf van 240 uren.


In de nacht van 2 op 3 oktober 2021 werd door de drie mannen in vijf woningen in Roden ingebroken en pogingen daartoe ondernomen. Bij een van de woningen werd een auto weggenomen. In diezelfde nacht werden door deze verdachten spullen ontvreemd uit een recreatiegebouw van een camping. De man uit Eindhoven probeerde daarnaast in te breken in een woning in Assen, ontvreemde spullen uit de kleedkamer van meerdere voetbalclubs en tankte benzine zonder te betalen.

Medeplichtigheid

De man uit Assen bleef die nacht steeds op de uitkijk staan. Volgens de man bleef hij steeds in de auto zitten en is hij daarom niet medeplichtig. De rechtbank kwalificeert het handelen van de man wel als medeplichtigheid. De rechtbank acht het daarvoor van belang dat de man zelf heeft aangegeven dat in de auto zitten het zelfde zou zijn als op de uitkijk staan en hij meermalen heeft gebeld om de inbrekers te waarschuwen.

Woninginbraak te Heerenveen en heling

De man uit Eindhoven wordt daarnaast veroordeeld voor het plegen van een woninginbraak in Heerenveen op 14 oktober 2021. De man uit Assen bleef ook bij deze inbraak op de uitkijk staan, terwijl zijn medeverdachte verschillende goederen uit de woning haalde. De rechtbank veroordeelt hem daarom voor medeplichtigheid. Hij is daarnaast veroordeeld voor heling van de weggenomen spullen. In tegenstelling tot het standpunt van de officier van justitie, concludeert de rechtbank dat het handelen van verdachte juridisch te kwalificeren is als heling.

Bedrijfsinbraken te Franeker

De man uit Leeuwarden heeft zich daarnaast, ook met anderen, op 22 januari 2021 schuldig gemaakt aan verschillende bedrijfsinbraken en pogingen daartoe in Franeker. De verdachte bekende deze feiten tijdens de zitting.

Geweldsdelicten

Naast de vermogensdelicten werd de man uit Eindhoven ook veroordeeld voor mishandeling en de bedreiging. Het beroep op noodweer werd door de rechtbank verworpen. Het slachtoffer heeft verdachte weliswaar met een mes gestoken, maar deed dit nadat verdachte hem van de fiets had getrokken en geslagen. Verdachte liep ten tijde van dit strafbare feit in een proeftijd van een eerder opgelegde voorwaardelijk straf. Die omstandigheid heeft de rechtbank meegewogen in het bepalen van de straf. Vanwege het weigeren van medewerking aan een bloedproef werd verdachte ook een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 12 maanden opgelegd.

Strafmaat

De rechtbank overweegt dat de feiten waaraan verdachten schuldig aan zijn bevonden een onvoorwaardelijke gevangenisstraf rechtvaardigen. Gezien de positieve ontwikkelingen in het leven van verdachten en de verstoring die een onvoorwaardelijke gevangenisstraf hierin kan brengen, gaat de rechtbank niet tot oplegging hiervan over. De gevangenisstraffen legt de rechtbank in voorwaardelijke zin op.